Sie sind hier: Startseite

Mobility and Immobility in Mongolia: Welcome | Тавтай морилно уу

Supported by the National Council for Mongolian Studies with a grant from the Mongolian Ministry of Education, Culture, and Science (Ulaanbaatar, Mongolia)

The project


This research cluster focuses on the relational dynamics of mobility and immobility in Mongolian societies from the late 16th century until today. Theoretically, it is situated in the new transdisciplinary field of mobilities research. Under the umbrella theme of (im)mobility the cluster encompasses research on diverse, but interlinked, issues like spatial movement, social mobility or cultural circulation, combining different methodological and theoretical approaches. 
Starting from the assumption that place and placelessness, «movement and spatial fixity» (M. Sheller 2011: 3, Sociopedia.isa, DOI :10.1177/205684601163) are co-constituted, the cluster is informed by a broad concept of mobility that includes both the embodied movement of people and commodities and their cultural representations and meanings. In this way, it explores the interplay of material objects, spatial fixities, and temporalities like fastness and slowness that constitute and shape (im)mobilities. The individual projects of the research cluster focus on different themes, yet all address related questions concerning (im)mobilities of people, objects and representations in their complex relational dynamics.

The research team

The international research team consists of three independent research groups, who work from different places, but stay in contact via internet and regular group meetings.


Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn: 

leader of the research cluster: Prof. Dr. Ines Stolpe
group member: Carsten Friede


Georg-August-University Göttingen 

group leader: Dr. Johannes Reckel
group member: Dr. Hans Nugteren 


Bern University

group leaderProf. Dr. Karénina Kollmar-Paulenz
group membersDr. Dorothea Heuschert-LaageRaya Schifferle-Stoyanova 

 

National University of Mongolia, Ulaanbaatar

coordinator of the research cluster: Dr. Tserenbaazar Pioner 

Affiliated

Elisa Kohl-Garrity

Max-Planck-Institute for Social Anthropology (Halle, Saale)

 

Prof. Dr. Dulam Sendenjav

University of Arts and Culture of Mongolia

 

Dr. Mungunchimeg Batmunkh

Bern University

 

Dr. Sayana Namsaraeva

University of Cambridge

 

Dr. Charlotte Marchina
ASIES (INALCO, Université Sorbonne Paris Cité)

 

Dr. Gabriel Bamana

Visiting Scholar, Centre for East Asian Studies, University of Groningen

 

Монголын нийгэм дэх хөдөлгөөнт болон тогтонги үйл явц

 

Энэхүү судалгааны төслийг Монгол Судлалын Үндэсний Зөвлөл, МУ-ын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яамны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэв.

Төсөл

Судалгааны төсөл нь 16-р зууны төгсгөл үеэс өнөөдрийг хүртэл монголын нийгэмд болж өнгөрсөн, одоо болж буй хөдөлгөөнт ба тогтонги үйл явцын учир шалтгаан ба хөгжлийг судлахад голчлон төвлөрөх юм. Онолын хувьд энэ үзэгдэл хөдөлгөөнт байдлыг судлах трансдисциплинари салбар хоорондын / дундын хандлагын хүрээнд явагдах юм. Хөдөлгөөнт үйл явц (тогтонги байдал) гэсэн сэдвийн хүрээнд дэх судалгааны төслүүд нь өөр хоорондоо ялгаатай ч, орон зайн шилжилт, нийгмийн хөдөлгөөн болон соёл өөрчлөгдөн солигдох үзэгдлийг судалгааны аргазүй, онолын хандлагын хувьд өөр чиглэлээр судалж байгаагаараа хоорондоо холбогдож байна.
Орон зай болон бодит бус орон зайн талаарх төсөөллөөс авхуулаад “хөдөлгөөн ба орон зайн тогтонги байдал” (M. Sheller 2011: 3, Sociopedia.isa, DOI :10.1177/205684601163) гэсэн ойлголтууд нийлээд хүмүүс ба эд зүйлсийн бодит өөрчлөлт хөдөлгөөн, түүн дэх соёлын утга агуулга ба илэрхийллийн асуудлыг энэхүү хамтарсан төслийн өргөн цар хүрээнд багтааж байна. Ийм замаар материаллаг эд зүйлс, орон зайн тогтонги шинж, цаг хугацааны хурдан удаан, хөдөлгөөнт болон тогтонги байдлын хэлбэрийг нээн илрүүлэх юм. Судалгааны кластер дахь нэгж төсөл бүр нь хүмүүс, эд зүйлс, тэдгээрийн хоорондох цогц харилцаа холбооны хандлагыг илрүүлэх зорилготой өөр өөр дэд сэдвүүдийн хүрээнд явагдана.
 

Судалгааны баг

Олон улсын судалгааны баг нь гурван бие даасан, өөр өөр газар байрших судалгааны бүлгээс бүрдэнэ. Бүлгийн гишүүд орон зайн хувьд алслагдмал байгаа хэдий ч интернэт болон тогтсон уулзалтын үеэр өөр хоорондоо нягт холбоотой ажиллаж байна.

 

Судалгааны багийн ахлагч:

Доктор, профессор Инес Штольпе

Багийн гишүүн:

Карстен Фрийде

 

Багийн ахлагч

Доктор Иоханнес Реккел;

Багийн гишүүн

Доктор Ханс Нугтерен

 

Багийн ахлагч

Доктор, профессор Каренина Коллмар-Пауленц

Багийн гишүүд

Доктор Доротея Хойшерт-Лааге

Раяа Шифферле-Штоянова

 

Монгол Улсын Их Сургууль

Судалгааны багийн зохицуулагч: 

Доктор П.Цэрэнбазар 

 

Харьяа гишүүн:

Элиза Коол-Гаррити

Макс Планкийн Нийгмийн антропологийн хүрээлэн (Халле)

 

Доктор, Профессор С. Дулам

Монгол Улсын Соёл Урлагийн Их Сургууль  

 

Доктор Батмөнхийн Мөнгөнчимэг

Берний Их Сургууль

 

Доктор Саяана Намсараева

Кембрижийн Их Сургууль

 

Доктор Чарлотте Маркина

АСИЭС (ИНАЛКО, Сорбонне Парисын Их Сургуулъ)

 

Доктор Габриел Бамана
Visiting Scholar, Centre for East Asian Studies, University of Groningen

Artikelaktionen