Sie sind hier: Startseite Participants Dr. Gabriel Bamana | Доктор Габриел Бамана

Dr. Gabriel Bamana | Доктор Габриел Бамана

Mobility and Immobility of commodities and cultural ideologies

 

My research is concerned with the mobility and/or immobility of commodities and the transmission of cultural ideologies connected to such commodities. More particularly, I am interested in the commodity of tea, its practices and material culture. I consider the transmission of cultural ideologies through tea practices and tea objects. Although tea is a commodity of foreign origin, it has made substantial inroad in Mongolian society to become a cultural icon. The use of tea and of tea objects vehicle cultural ideologies connected to gender and female identity. Further, I consider the Mongolian contribution to the historical tea road that crossed the Mongol steppes in the 18th century from Beijing to Moscow. Along the tea road and besides the economic exchange, there certainly were cultural exchange between Chinese and Russian merchants and the local Mongol population.

 
 
 

Эд хэрэглэл болон соёлын үзэл баримтлалын суурьшил болон хөдөлгөөнт байдал

 

Эд хэрэглэлийн суурьшил болон хөдөлгөөнт байдал, эд хэрэглэлтэй холбоотой соёлын үзэл баримтлалын шилжилтийн талаар би судалгаандаа хөндсөн юм. Нэн ялангуяа цайны хэрэглээ, цайтай холбоотой дадал болон эдийн соёл миний сонирхлыг ихээхэн татсан. Цайтай холбоотой эд зүйлс болон дадлаар дамжин ирсэн соёлын үзэл баримтлалын шилжилтийг би нухацтай авч үздэг. Хэдийгээр цай нь гадаадаас гаралтай хэрэглээ боловч соёлын таних тэмдэг болтлоо монголын нийгэмд гүнзгий нэвтрэн орж чадсан юм. Цайны хэрэглээ болон цайны хэрэгслээс улбаалан гарч ирсэн соёлын үзэл баримтлал нь хүйс болон эмэгтэй хүний шинж чанартай холбоотой байдаг. Цаашилбал би 18-р зууны үед Монголын тал нутгаас даван Бээжингээс Москва хүрсэн түүхэн цайны замд монголчуудын оруулсан хувь нэмрийг сонирхон авч үздэг. Цайны замыг даган эдийн засгийн харилцаа хөгжсөнөөс гадна Хятад, Орос худалдаачид болон нутгийн Монгол ард түмний хооронд соёлын солилцоо байсан нь гарцаагүй.

 

Artikelaktionen