Sie sind hier: Startseite Participants PD Dr. Johannes Reckel | Доктор Иоханнес Реккел

PD Dr. Johannes Reckel | Доктор Иоханнес Реккел

Mobility and Immobility


The State and University Library at the Georg August University specializes in collecting hard to find Centralasian Literature, also substandard literature, school textbooks, local newspapers, gazetteers and other grey literature which can only be purchased or filmed/photographed on long journeys through China – especially Sinkiang, Gansu and Inner Mongolia – the Republic of Mongolia, Siberia and other parts of Central Asia. Johannes Reckel as a special librarian at the said library each year spends several weeks in these regions. Apart from printed material there is a planned project to collect texts from the internet as documentation of a fast changing internet language especially amongst young people in Central Asia. Furthermore, many local authorities in individual Sums in Mongolia publish material on local history, local customs etc. online on their website. It should be tried to harvest these local internet sites with the permission of their owners. The same applies to schoolbooks or educational material that is published online by the relevant ministries in Mongolia, sometimes also by private organizations. It is hoped that government organizations in Mongolia will cooperate on this scheme.


Examples would be:


http://www.meds.gov.mn/wbooks/1/5


http://uvbsg.blog.gogo.mn/read/entry325591


http://laptop.gov.mn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=43


http://sonin.mongol-bichig.com/

Schoolbooks, including the illustrations, reflect the changing society over the decades. They also document the ideal society, educating the next generation through the dreams and ideas of the parent generation. Johannes Reckel has already collected several Oirat-Mongolian schoolbooks from Sinkiang dating from the 1950s to the 1980s. This collection should be extended to other Mongolian societies in Kalmykia, Buryatia, Inner Mongolia and Mongolia itself. Old schoolbooks are notoriously difficult to collect, as most libraries do not include old schoolbooks in their collections.

 

 

Хөдөлгөөнт болон тогтонги байдал

 

Георг Авгуcт Гөттингений Их сургуулийн болон улсын номын сан Төв Aзийн ховор үнэтэй утга зохиол судлах чиглэлд ажиллаж байгаа ба стандарт бус утга зохиол, сурах бичиг, орон нутгийн сонин, газарзүйн лавлах болон бусад саарал утга зохиол зэрэг Монгол улс, БНХАУ-ын Өвөр Монгол, Ганьсу, Шинжиан мужууд ба Сибирь зэрэг гэрэл зураг, гар худалдаанаас олж болох номуудыг цуглуулах хүнд хэцүү ажилд голлон төвлөрч байна. Иоханнес Реккел номын сангийн мэргэжилтэний хувьд дээрх цуглуулгыг бүрдүүлэхийн тулд жил бүр хэдэн долоо хоногийг дээр дурдсан газруудад өнгөрүүлдэг. Эдгээр хэвлэмэл материалуудаас гадна Төв Aзийн залуучуудын түргэн өөрчлөгддөг интернeт хэлийг тэмдэглэх, бичвэр материал цуглуулах төслийг мөн төлөвлөөд байна. Түүнчлэн Монголын олон орон нутгийн удирдлага, сумууд өөрсдийн орон нутгийн түүх, онцлогийг бичиж хэвлүүлэх, интернeт-эд байршуулах зэргээр ажиллаж байна. Үүнтэй адилхан сурах бичиг болон сургалтын материалууд Монгол улсын холбогдох яамдын зүгээс, цахимаар хэвлэгдэж байна. Зарим тохиолдолд хувийн байгууллагуудын зүгээс ч сургалтын материалуудыг нийтэд цахимаар түгээж байгаа нь засгийн газрын байгууллагуудтай холбогдох гэсэн итгэл найдварыг тээдэг байна.


Жишээлбэл:


http://www.meds.gov.mn/wbooks/1/5


http://uvbsg.blog.gogo.mn/read/entry325591


http://laptop.gov.mn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=43

 

http://sonin.mongol-bichig.com/ 

 

Сурах бичгүүд, түүн доторх зураг, дүрслэлүүд нь нийгмийн талаарх бодит баримт бичиг бөгөөд он цагийн явц дахь нийгмийн өөрчлөлтийн нөлөөнд хамгийн их өртдөг ба эцэг эх, өмнөх үеийнхний санаа болон хүсэл эрмэлзлээ дараа үеийг хүмүүжүүлэх гол хэрэгсэл юм. Иоханнес Реккел одоогийн байдлаар 1950-1980 оны хооронд хэвлэгдсэн Ойрад-Монголын сурах бичгийн хэдэн цуглуулгатай болоод байна. Энэхүү цуглуулга нь Халимаг, Буриад, Өвөрмонгол болон Монгол улсын сурах бичгүүдээр хүрээгээ тэлэх юм. Хуучин сурах бичгүүд цуглуулах нь ихээхэн хүндрэлтэй ажил ихэнх номын сан хуучин сурах бичгээ номын хөмрөгөөсөө хассан байдаг.
 

Artikelaktionen